Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 

La persona contractada té com a missió treballar en tasques de monitorització sísmica i d’instal·lació d’entorns que permetin la localització de sismes.

Data límit per a la presentació de candidatures: 04 de juny de 2021 a les 23:59. 

Tema Monitorització sísmica.
Institució

Observatori de l’Ebre – Universitat Ramon Llull

Roquetes (Tarragona), España

http://www.obsebre.eshttp://www.url.edu

Supervisor Sr. Germán Solé (Observatorio del Ebro-URL)
Font de finançament Fundació Observatori de l’Ebre
Salari La retribució bruta mensual és de 1.250,00 €, en la que s’inclouen les pagues extraordinàries.
Data d’inici del contracte (estimada) A partir de l’1 de juliol de 2021
Perfil del candidat
 • Coneixements i experiència en entorno de programari lliure
 • Coneixements i experiència en desplegament de BBDD
 • Coneixements i experiència en virtualització
 • Coneixements i experiència demostrable en desplegament de contenidors
 • Coneixements i experiència demostrable en desenvolupament de programari
 • Capacitat de treball en equip
Descripció de las tasques a realitzar La persona contractada tindrà com a missió la posada en funcionament d’un sistema informàtic de detecció i alerta d’esdeveniments sísmics alternatiu al programari ANTELOPE que està actualment operatiu a l’OE, utilitzant la xarxa local de sensors sísmics que opera l’OE, i realitzar un seguiment de l’activitat sísmica detectada per aquesta xarxa sísmica local. El sistema alternatiu de detecció i alerta sísmica local estarà basat en programari de lliure distribució o altres disponibles a l’OE desenvolupats a tal efecte. La persona candidata efectuarà tasques de suport al Servei d’Informàtica de l’OE i manteniment del maquinari per a una correcta operativa d’aquests sistemes dintre de la xarxa informàtica de l’OE. A tal efecte, la persona candidata adquirirà competències en l’ús d’aquests sistemes, així com del paquet informàtic ANTELOPE. També serà competència de la persona candidata les tasques de seguiment de l’activitat sísmica a nivell local i la verificació d’alertes d’esdeveniments sísmics a la zona del magatzem de gas Castor i el seu entorn proper.
Requisits

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones candidates han de complir els requisits següents el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

 • Ser nacionals de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de ciutadans de països que no siguin membres de la UE, acreditar residència legal i permís de treball a l’Estat espanyol
 • Ser major d’edat
 • Acreditar la titulació de Tècnic Superior en Informàtica en el marc de la Formació Professional del sistema educatiu
 • També s’admetran en aquest procés selectiu aquelles persones candidates que estiguin cursant el darrer curs de la titulació exigida i que aporten certificat del centre educatiu indicant que s’està en capacitat d’obtenció de la titulació exigida en data 23 de juny de 2021. No obstant això, aquestes persones candidates quedaran excloses del procés selectiu si en data de 23 de juny de 2021 a les 14:00 hores (hora local) no acrediten la titulació exigida
Candidatures

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. incloent el codi “SISMO2021OE” a l’assumpte.

El termini per presentació de sol·licituds és el 04 de juny  de  2021 a les 23:59 de l’hora oficial a l’Espanya peninsular.

Amb la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, la persona candidata declararà que reuneix els requisits establerts a la Base TERCERA, i adjuntarà la següent documentació:

 • Currículum Vitae
 • Títol, o certificat acreditatiu d’haver completat els estudis de la titulació exigida, indicat a la base TERCERA d’aquesta convocatòria. També s’admetran en aquest procés selectiu aquelles persones candidates que estiguin cursant el darrer curs de la titulació exigida i que aporten certificat del centre educatiu indicant que s’està en capacitat d’obtenció de la titulació requisit en data 23 de juny de 2021. No obstant això, aquestes persones candidates quedaran excloses del procés selectiu si en data de 23 de juny de 2021 a les 14 hores (hora local) no acrediten la titulació exigida indicada a la base TERCERA d’aquesta convocatòria
 • Fotocòpia del DNI o document d’identitat legal a la Unió Europea
 • Carta de motivació acreditativa del seu interès per ocupar el lloc de treball, de no més de quatre pàgines d'extensió
 • Cartes de recomanació (opcional; amb possibilitat de contactar amb la persona signant)

En la sol·licitud presentada, les persones aspirants donen consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de conformitat amb la legislació vigent.

Bases de la convocatòria Les bases de la convocatòria es poden trobar en aquest enllaç: http://www.obsebre.es/images/oeb/pdfs/ca/OfertesTreball/20210505_Bases-Contracte-SISMO_Definitiu_sDA.pdf
Contacte Per qualsevol dubte es poden dirigir a: Òscar Cid (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) o Germán Solé (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) afegint SISMO2021OE a l’assumpte del missatge