Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

logourlcatLa nostra activitat científica s'emmarca en el programa de recerca de la Universitat Ramon Llull i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i s'estructura en dues línies, una de geomagnetisme i aeronomia i una altra de canvi global. En el marc de la primera línia, estudiem, analitzem i mesurem la variabilitat del camp magnètic terrestre i la ionosfera, tant a l'escala global com local. Aquesta línia de recerca té una llarga tradició al nostre centre, i en la seva complexitat és única a Espanya i competitiva a nivell internacional. En el marc de la segona línia, estudiem principalment els impactes del canvi climàtic sobre el cicle hidrològic continental, sobretot a l'àrea de la conca de l'Ebre. Aquesta és una línia de creació recent que pretén ajudar a respondre qüestions que es fa la societat, tant global com de les Terres de l'Ebre, en relació amb els recursos hídrics.

Geomagnetisme i Aeronomia

logo vector csicL'activitat investigadora del grup de Geomagnetisme i Aeronomia abasta el seguiment i anàlisi de la variabilitat de la ionosfera de la Terra i el camp geomagnètic. Es pot subdividir en els següents temes.

  • La investigació de la variabilitat de la ionosfera i del camp magnètic de la Terra causada per l'activitat solar o geomagnètica i els efectes meteorològics
  • La modelització dels paràmetres ionosfèrics per a recerca i aplicacions pràctiques
  • La modelització regional del camp magnètic principal i de la seva variació secular a Europa i l'Antàrtida, amb extensions a aplicacions arqueomagnètiques
  • El desenvolupament de models de les variacions geomagnètiques d'origen extern/solar.

Portem a terme temes de recerca que són únics a Espanya i competitius a nivell internacional. A més, gestionem la infraestructura de recerca de l'Observatori, que ens permet desenvolupar recerca especifica basada en el coneixement profund de variables geofísiques validades diàriament, i ofereix dades i productes amb valor afegit per a altres grups.

Canvi climàtic

La sublínia de canvi climàtic (estudis atmosfèrics i hidrològics) va iniciar les seves activitats l'octubre de 2008 i, per tant, és emergent a l'Observatori de l'Ebre. La nostra recerca es centra en l'estudi del cicle hidrològic continental a regions mediterrànies. Ens situem entre tres comunitats científiques: la comunitat que estudia les observacions (meteorològiques i hidrològiques), la comunitat que estudia i simula el clima a escala tant global com regional (els continents) i, finalment, la comunitat que estudia l'impacte del canvi climàtic en sistemes lligats al cicle de l'aigua, per exemple, els ecosistemes aquàtics o recursos agrícoles. L'objectiu de la nostra recerca és crear coneixement i enes que ens permetin entendre millor el cicle de l'aigua sobre les superfícies continentals i, també, que ens permetin utilitzar la informació climàtica generada per simulacions del sistema climàtic global i/o regional per a estudis a l'escala de la conca i local.