Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Dades actualitzades cada 12 minuts. Aquest és el resultat d'un procés automatitzat. Com a tal, els gràfics següents podrien basar-se en dades errònies, com ara dades magnèticament contaminades, pics, o dades resultants d'un mal funcionament temporal del sistema d'adquisició.