Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

El dia 2 de març de 2022, a l’edat de seixanta-set anys, ens ha deixat Maria Genescà i Sitjes, la que fou durant molts d’anys la bibliotecària titular de l’Observatori de l’Ebre, impulsant la Biblioteca a l’era digital i donant a conèixer el seu ric patrimoni d’història de la ciència.

mgenescaMaria, que era llicenciada en biblioteconomia i documentació, va començar el seu treball a la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre l'any 1983, però des de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Llavors part de l’hemeroteca de l’Observatori es trobava en aquella facultat. En aquella època, la nostra biblioteca no disposava d’un catàleg electrònic. Amb gran determinació i amb el suport tècnic del Pare Ernest Sanclement, SJ, Maria Genescà va  començar a digitalitzar-lo usant un ordinador IBM PC portàtil. Amb una gran visió, va decidir emprar descripcions internacionals estàndards, per estructurar la base de dades, pensant ja en possibles futures col·laboracions amb altres biblioteques. Així, va estructurar la base de dades seguint les normes ISBD (que s’acabaven de publicar en català).

L’any 1989, la part de la biblioteca que hi havia a Barcelona va retornar a l’Observatori i la Maria va prendre la decisió de venir a treballar a Roquetes. Començà així a conèixer el fons de la Biblioteca, on no sols hi havia revistes científiques d’actualitat, sinó també un important fons històric de llibres, butlletins, mapes, fotografies i una gran diversitat d’altres materials. Durant aquells anys d’anàlisi i exploració del fons, va veure que era fonamental enfocar el treball de la biblioteca cap al vessant patrimonial. És per aquesta raó que començà amb la divulgació del fons en diferents publicacions i fòrums.

Durant els anys 1991 i 1992 carregà els registres del nostre catàleg de revistes al catàleg de la xarxa de biblioteques del Consell Superior d'Investigacions Científiques. L’any 2009, quan la biblioteca de l’Observatori s’integrà a la xarxa de Biblioteques de la Universitat Ramon Llull, exportà de nou els registres cap al seu catàleg i cap al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. D'aquesta manera la Maria va fer accessible el catàleg de la Biblioteca a estudiosos de tot el món.

Des del principi, va veure el potencial de la Biblioteca i va ordenar i reagrupar els diferents fons dispersos en ella. Així, amb gran entusiasme i molt de treball, va descobrir diferents fons oblidats i va donar a conèixer i fer valorar algunes de les úniques col·leccions i obres del nostre patrimoni. Així, va donar a conèixer les diferents col·leccions i obres lligades al científic i mecenes J.J. Landerer, també va descobrir el llegat bibliogràfic de Narcís de Monturiol, que es troba a la nostra biblioteca, o el llegat de la Revista Ibèrica, fundada a l’Observatori de l’Ebre.

El seu bon treball de divulgació va posar la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre en un lloc destacat en l’àmbit de la cultura científica, impulsant exposicions com: “Els llibres de Monturiol: la biblioteca d’un inventor (2010)”; ”Els jesuïtes a les Terres de l’Ebre: servei i ciència (2011)”; “J.J. Landerer: científic, divulgador i il·lustrador (2012)” o “Ibérica: divulgació, ciència i enginys (2013)", itinerant a Barcelona, Terrassa i Tortosa. També va escriure articles com: “2002-

L’Empremta d’un passat històric: Patrimoni documental a l’Observatori de l’Ebre” o publicacions com les miscel·lànies 40, 46 o 47 de l’Observatori de l’Ebre.

L’any 2018, després de trenta-cinc anys de treball intens a la Biblioteca de l’Observatori, Maria es jubilà. La seva entrega i passió per la feina han permès que la nostra biblioteca sigui coneguda com a un referent en història de la ciència i la seva bondat i senzillesa estaran sempre en el nostre record. Que descansi en pau.