Els resultats de l’estudi mostren que les tempestes geomagnètiques poden generar importants corrents induïts en determinats transformadors de la xarxa espanyola de transport elèctric de 400 kV.

 

Corrents induïts a la xarxa elèctrica espanyola.Els investigadors de l’Observatori de l’Ebre, gràcies a un projecte realitzat conjuntament i amb el finançament de Red Eléctrica de España, han obtingut un model que permet obtenir els valors d’aquests corrents en ocasió de tempestes severes en el passat i els valors predits en el període de retorn de 100 o 200 anys, proporcionant molta informació per l’anàlisi de la vulnerabilitat de la xarxa enfront aquesta amenaça.

Per entendre el fenomen, hem de tenir en compte que quan les partícules provinents d’una erupció solar arriben a les proximitats de la Terra, generen corrents elèctrics importants que es tradueixen en variacions del camp magnètic terrestre. Al seu torn, les variacions d’aquest camp geomagnètic poden induir un corrent quasi-continu a les xarxes de transport elèctric d’alta tensió, fet que pot causar danys sobre aquestes infraestructures. S’ha demostrat que aquest fenomen és especialment intens a altes latituds (per exemple al Canadà o Escandinàvia), però també hi ha hagut afectacions a països com Sud-àfrica, que tenen una latitud magnètica més baixa que la nostra.

La referència de l'article mencionat en aquesta notícia és: J.M. Torta, S. Marsal, M. Quintana (2014): Assessing the hazard from geomagnetically induced currents to the entire high-voltage power network in Spain, Earth, Planets and Space, 66:87 doi:10.1186/1880-5981-66-87.

Es pot trobar a http://www.earth-planets-space.com/content/66/1/87

Contacte: Pere Quintana Seguí (Cap de Premsa) i Joan Miquel Torta (Investigador principal). 977 500 511