Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 

La persona contractada té com a missió treballar en les tasques que l’Observatori de l’Ebre té assignades dintre del projecte Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities (PITHIA-NRF) (INFRAIA-02-2020, ID 101007599) (https://www.pithia-nrf.eu/).


Data límit per presentar candidatures: 20 de febrer de 2023 a les 16:00.

Tema PITHIA-NRF
Institució

Observatori de l’Ebre – Universitat Ramon Llull

Roquetes (Tarragona), Espanya

http://www.obsebre.eshttp://www.url.edu 

Supervisor Dr. David Altadill (Observatori de l’Ebre-URL)
Font de finançament

El projecte PITHIA-NRF

CE (INFRAIA-02-2020, ID 101007599)

Salari La retribució bruta mensual és de 2300,00 €, en la que s’inclouen les pagues extres extraordinàries.
Duració del contracte 18 mesos de duració, ampliables segons disposició pressupostària, amb un període de prova de 1 mes
Data d’inici del contracte (estimada) A partir de l’1 de març 
Perfil del candidat 
 • Experiència en bases de dades relacionals (MySQL/MariaDB) i programació SQL.
 • Capacitat de programació científica en Python i Fortran. Es valoraran coneixements de Matlab, PHP, HTML i CSS.
 • Experiència en API-Restful i WEB services.
 • Experiència amb tractament i anàlisi de dades geofísiques
 • Capacitat de redactar articles científics en llengua anglesa i de participar en congressos científics internacionals també en llengua anglesa.
 • Capacitat de treball en entorns Linux i Windows.  
Descripció de les feines a fer  
 • Integrar els models i bases de dades de l’OE a l’E-Science Center desenvolupat en el marc del projecte PITHIA-NRF.
 • Registrar els models i bases de dades a l’E-Scinece Center seguint les definicions i l’ontologia desenvolupades dintre del projecte per descriure les dades i metadades.
 • Participar en els projectes de recerca desenvolupats sota PITHIA-NRF en el marc del programa d’Accés Transnacional (TNA). Tant des del punt de vista científic com de suport tècnic.
 • Participar en les activitats de divulgació emmarcades dintre PITHIA-NRF.
 • Recerca basada en l’estudi, anàlisi, caracterització i modelat de les variables físiques lligades al camp magnètic i a la ionosfera terrestres, a escala local, regional i global.
 • Recerca, caracterització i modelat de fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres, i dels seus mecanismes d’origen extern, en fenòmens transitoris d’activitat solar (meteorologia espacial), i/o intern, en fenòmens transitoris d’acoblament atmosfèric (meteorologia atmosfèrica).
 • Recerca, caracterització i modelat de l’impacte de fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Desenvolupament de productes i transferència de coneixement per mitigar efectes perniciosos dels fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Preparar i desenvolupar projectes de recerca per atreure finançament a l’activitat de l’OE.
 • Desenvolupar activitat de visualització, difusió i divulgació de l’activitat de recerca de l’OE (redacció d’informes i articles científics, i integració de productes desenvolupats a la web de l’OE). 
Descripció del projecte

El projecte PITHIA-NRF té com a objectiu construir una xarxa europea que integri instal·lacions d’observació, eines de processat de dades i models de predicció dedicats a la investigació de la ionosfera, la termosfera i la plasmasfera. PITHIA-NRF integra a escala europea, i dona accés a tots els investigadors europeus, infraestructures d’investigació tant a nivell nacional i regional com EISCAT, LOFAR, ionosondes, digisondes, receptors GNSS, sistemes de sondeig Doppler, riòmetres i receptors VLF, assegurant un ús òptim i el seu desenvolupament conjunt. PITHIA-NRF està dissenyat per proporcionar un accés organitzat a instal·lacions experimentals, dades FAIR, productes amb dades estandarditzades, i serveis de capacitació i innovació.

Els objectius principals del projecte PITHIA-NRF son:

    Proporcionar accés a les instal·lacions europees de recerca per l’alta atmosfera (nodes). L’accés està finançat a través del programa d’Accés Transnacional (TNA), i dona la possibilitat de que grups de recerca externs realitzin els seus propis projectes en algun dels nodes de PITHIA-NRF.

    Desenvolupar eines d’integració que permetin establir una infraestructura de recerca integral. Aquest conjunt d’eines es proporcionen a través del e-science centre de PITHIA-NRF, proporcionant accés obert a dades FAIR i productes i dades d’alt nivell.

    Proporcionar dades observacionals de llarg termini de diferents tipus d’instruments per avançar en el coneixement i la investigació de la ionosfera, la termosfera i la plasmasfera mitjançant la connexió amb l’European Open Science Cloud.

    Proporcionar formació organitzada i sistemàtica sobre l’ús d’instal·lacions d’observació i de les eines d’integració. La formació es proporciona a través de tallers, escoles, seminaris web i sessions in situ.

    Crear una infraestructura europea de recerca que proporcioni una gama de serveis de suport a la comunitat de recerca de l’alta atmosfera. Proporcionar les eines per a la interacció contínua amb els usuaris, la promoció de les activitats i serveis de PITHIA-NRF al públic i als grups d’interès.
Requisits

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones candidates han de complir els requisits següents el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

 • Ser nacionals de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de ciutadans de països que no siguin membres de la UE, acreditar residència legal i permís de treball a l’Estat espanyol.
 • Ser majors d’edat.
Acreditar titulació oficial de graduat en Física, en enginyeria informàtica, de dades, de telecomunicacions, o similars.
Candidatures

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un e-mail a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. incloent el codi “PITHIA2023OE” a l’assumpte.

El termini per presentació de sol·licituds és el 20 de febrer de 2023  a les 16:00 de l’hora oficial a l’Espanya peninsular.

Amb la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, la persona candidata declararà que reuneix els requisits establerts a la Base TERCERA, i adjuntarà la següent documentació:

 • Currículum Vitae.
 • Títol de graduat o enginyer.
 • Fotocòpia del DNI o document d’identitat legal a la Unió Europea
 • Carta de motivació acreditativa del seu interès per ocupar el lloc de treball, de no més de quatre pàgines d'extensió.
 • Cartes de recomanació (opcional).
En la sol·licitud presentada, les persones aspirants donen consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de conformitat amb la legislació vigent.
Bases de la convocatòria Les bases de la convocatòria es poden trobar en aquest enllaç: https://www.obsebre.es/images/oeb/pdfs/ca/OfertesTreball/20230116_Bases-Convocatoria-laboral-temporal-PITHIA.pdf
Contacte Per qualsevol dubte es poden dirigir a: Dr. David Altadill (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) o al Dr. Antoni Segarra (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) afegint PITHIA2023OE a l’assumpte del missatge

 

asteroskopio logo png colourlogo EC2