El 29 de març a les 09:15 hores i a través de YouTube, es llegirà la tesi doctoral de Jacopo Dari, titulada "Cap a una millor comprensió de l'impacte antropogènic en el cicle hidrològic: detecció i estimació de l'reg a través de la teledetecció remota de la humitat del sòl", que ha estat dirigida pel Dr. Pere Quintana (Observatori de l'Ebre-URL), Dr. Renato Morbidelli (U. Perugia) i el Dr. Luca Brocca (CNR-IRPI).

En aquesta investigació s'han elaborat mètodes per detectar i cartografiar les zones on realment es rega, així com mètodes per estimar les quantitats d'aigua que s'apliquen per al reg; les metodologies proposades utilitzen dades d'humitat del sòl provinents de la teledetecció espacial. En aquesta investigació s'han adoptat dos casos d'estudi: el primer se situa a la conca de l'Ebre, al nord-est d'Espanya, mentre que l'altre és la conca de l'Alt Tíber, a Itàlia central.

L'acte de defensa de la tesi es podrà seguir en directe per YouTube.

PhD Defense JD