Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Roquetes (Baix Ebre), 6 de desembre de 2021--Avui, l'Observatori de l'Ebre (Universitat Ramon Llull – Consell Superior d'Investigacions Científiques) celebra el 25è aniversari de l'inici del registre a l'Observatori Geomagnètic de l'Illa Livingston, ubicat a la Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I, gestionat per l'Observatori de l'Ebre.

Les activitats de l'Observatori de l'Ebre a l'Antàrtida van començar a finals del 1995 amb la instal·lació dels pilars i les casetes que havien d'acollir un observatori geomagnètic automàtic. Els instruments de l'observatori es van instal·lar a la campanya següent, el desembre de 1996. Des de llavors, els instruments han proporcionat registres continus de les variacions del camp geomagnètic en aquest emplaçament remot, conformant una de les sèries de dades històriques més completes de la investigació polar espanyola.

L'observatori s'ha ampliat i modernitzat progressivament. En primer lloc, es va afegir la possibilitat de transmetre les dades automàticament via satèl·lit (2000) i, més tard (2004-2009), en col·laboració amb un grup d'enginyers de La Salle (Universitat Ramon Llull), es va assajar la transmissió de les mateixes dades via ràdio, mitjançant rebot ionosfèric múltiple, fet que va suposar un repte important en l'àmbit de les telecomunicacions. En l'àmbit instrumental, l'observatori geofísic va millorar la seva capacitat d'observació a la campanya 2004-2005, amb la instal·lació d'un sondejador ionosfèric d'incidència vertical. Aquest instrument permet estudiar l'estat de la ionosfera terrestre a l'àrea geogràfica propera a l'instrument. L'última instal·lació (2018) ha consistit en un instrument absolut automàtic anomenat GyroDIF. Es tracta d'un magnetòmetre completament nou desenvolupat pel Reial Institut Meteorològic de Bèlgica. La seva operació robotitzada imita el procés manual, encara que la seva construcció comporta una sèrie de reptes en relació amb els materials aptes per dur a terme les mesures magnètiques. Un dels requisits d'aquest instrument és l'estabilitat tèrmica, que s'ha aconseguit a base d'una caixa aïllant farcida de blocs d'obra per subministrar inèrcia tèrmica. El conjunt se situa dins un iglú de fibra de vidre. La instal·lació ha requerit també el desenvolupament d'un complex sistema electrònic d'alimentació i control gestionat per plaques Arduino.

L'objectiu principal de la presència de l'Observatori de l'Ebre a la Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I és assegurar el registre continu del camp magnètic terrestre i el registre ionosfèric. A causa de l'escassetat d'observacions en un lloc remot com l'Antàrtida, el registre continu d'aquestes magnituds ens permet contribuir a un coneixement millor d'aquest entorn, fent possible l'elaboració de nombrosos estudis científics i tècnics, que no haurien vist la llum sense aquestes dades. Aquests estudis són de gran interès científic, ja que aquestes regions registren part dels principals efectes de la relació entre el vent solar i la magnetosfera i la ionosfera terrestres.

Aquesta propera campanya, que comença aquest mes de desembre amb el desplaçament a la BAE de Miquel Ibáñez, tècnic de l'Observatori de l'Ebre, servirà per dur a terme les tasques habituals de recuperació de les dades que s'han recollit de manera automàtica durant l'hivern austral i per a la realització del necessari manteniment i calibratge de la instrumentació. Aquests treballs permetran mantenir i estendre les sèries de dades històriques de la Base Joan Carles I, així com efectuar les activitats de disseminació i difusió dels resultats lligats a la campanya actual.

La Fundació Observatori de l’Ebre està adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de política territorial. El seu patronat està format pels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de política territorial (que n'exercirà la presidència), medi ambient i recerca; el Servei Meteorològic de Catalunya; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; el Consell Superior d'Investigacions Científiques; la Diputació de Tarragona; l'Institut Geogràfic Nacional;  l’Ajuntament de Roquetes; l’Ajuntament de Tortosa i L’Agència Estatal de Meteorologia. L'Observatori de l'Ebre és un institut de recerca de la Universitat Ramon Llull.

 

ugalde

Arantza Ugalde, juntament amb dos dels tècnics de la Base Joan Carles I, durant el muntatge d'una de les casetes que albergarien l'observatori geomagnètic. Foto de finals de 1995.

instalaciones

Instal·lacions actuals de l'Observatori Geomagnètic als voltants de la Base Joan Carles I. Foto de febrer de 2019.

gaya

Lluís Gaya, instal·lant l'antena per a la transmissió de les dades via satèl·lit. Foto de febrer del 2000.

marsal

Santiago Marsal obtenint mesures geomagnètiques. Foto de febrer de 2003.