Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

L'Observatori de l'Ebre (OE) és un Institut de Recerca fundat el 1904 per la Companyia de Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra. Ha destacat en l'estudi dels corrents tel·lúrics, l'electricitat atmosfèrica, l'activitat solar i geomagnètica, la sismologia i la ionosfera terrestre. La continuïtat i la fiabilitat de les observacions durant més de cent anys fan que els seus arxius de registres magnètics, ionosfèrics, sísmics, meteorològics i solars tinguin un valor científic incalculable.  A tall d'exemple podem ressaltar que els sísmics i els ionosfèrics són els més llargs d'Espanya, i que els meteorològics s'entenen fins a 1880.

L'OE és un institut universitari de la Universitat Ramon Llull (URL) i ha estat associat o coordinat amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) des de l'inici d'aquest organisme. Ha mantingut també una estreta col·laboració amb l'Institut Nacional de Meteorologia (INM) des de 1920, ara conegut com Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i posteriorment amb altres institucions, com l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INSTA) o els Instituts Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC i HC), actualment Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

L'OE està governat per una fundació sense ànim de lucre, el patronat de la qual està format per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la que està adscrita mitjançant el departament competent en matèria de política territorial, el Servei Meteorològic  de Catalunya, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un patró designat per la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi ambient, dos patrons designats per la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, MP, la Diputació de Tarragona, l'Instituto Geográfico Nacional, l'Ajuntament de Roquetes, l'Ajuntament de Tortosa, i l'Agencia Estatal de Meteorología.

El director de l'OE és nomenat pel Patronat, i el/la gerent pel president del Patronat escoltat el director. L'OE funciona com un departament únic, sota el nom de Geofísica, amb el director assumint el càrrec de Cap de Departament. No obstant això, l'Institut s'estructura en dues sublínies de recerca: Geomagnetisme i Aeronomia, i Canvi Climàtic (estudis atmosfèrics i hidrològics), i en sis serveis. Els serveis de l'OE consisteixen en una unitat d'observació, el Servei Internacional de Variacions Magnètiques Ràpides, un Servei de Cultura Científica, la Biblioteca, el Servei d'Administració, i el Servei de Manteniment i Informàtica.

El Consell de Direcció (o Junta de Govern de l'Institut) està format pel director, el gerent, els caps de les dues sublínies de recerca, el cap de la Unitat d'Observació, el cap del Servei d'Infraestructura i fins a dues persones designades pel director. El director és el president del Consell (Junta) i el/la gerent actua com a secretari/ària.