Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

AISDurant la campanya antàrtica 2004-2005 es va instal·lar a la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I (BAEJCI) el sondejador ionosfèric Advanced Ionospheric Sounder (AIS) desenvolupat per l’Istituto Nazionalle di Geofisica e Vulcanologia italià, amb el que es realitza un sondeig de l’estat de la ionosfera cada 10 minuts.

Per motius de producció i consum d’energia elèctrica, el recull de dades ionsfèriques es limita al temps en que la BAEJCI roman oberta a l’estiu austral, ja que és únicament durant aquest període que es genera suficient energia com per poder alimentar l’AIS. A continuació es presenta el registre ionosfèric obtingut a la BAEJCI.

Prement a sobre de cada dia, representat pel número de dia de l’any (l’1 correspon a l’1 de gener mentre que el 365 (366) és el 31 de desembre ), s’obrirà una segona pàgina on es podran visualitzar l'ionograma i la mesura automàtica del registre.